EKOLOGIA

EKOLOGIA

WAC-WOJ to świadomy i wiarygodny podmiot funkcjonujący na rynku od ponad 20 lat. Odpowiedzialność społeczna naszej Spółki to również troska o otaczające nas środowisko naturalne, która powinna być wartością trwale wpisaną w misję każdej firmy.

Troska o środowisko naturalne i adekwatne działania w tym zakresie powinny równoważyć negatywne konsekwencje wzrostu konsumpcji w skali globalnej – zanieczyszczenie atmosfery, gleby i wody, a także stopniowe wyczerpywanie zasobów naturalnych. Niestety dopiero takie konsekwencje działalności człowieka jak zmiany klimatyczne, ograniczenie dostępności zasobów wody pitnej czy pojawienie się nowych kategorii chorób cywilizacyjnych, skłania społeczność do poszukiwań alternatywnych dróg rozwoju.

Na całym świecie stale rośnie liczba wielkich firm, które zaopatrują się w energię ze źródeł odnawialnych, często nawet całkowicie rezygnujących z wykorzystywania paliw kopalnych. Taki sam kierunek rozwoju wybierają odpowiedzialne społecznie firmy, do których grona możemy zaliczyć spółkę WAC-WOJ.

Z dumą informujemy, że w 2018 roku jako jedni z pierwszych w naszym regionie, dzięki naszej instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW, zlokalizowanej przy obiekcie „Słoneczne Tarasy” w  Białej  Niżnej zmniejszyliśmy emisje dwutlenku węgla do atmosfery o 33.381 kilogramów i jest to równoważne zasadzeniu 43 drzew. W kolejnych latach planujemy dalsze inwestycje w Odnawialne Źródła Energii tak, aby jak najefektywniej chronić otaczające nas środowisko.

SŁONECZNE TARASY GRYBÓW

 

ORLEN, DELIKATESY CENTRUM FLORYNKA

DELIKATESY CENTRUM UŚCIE GORLICKIE